Dozownik celkowy typ DC

Zasadniczym zadaniem dozownika celkowego jest szczelne zamkniecie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez ich dekompresji.Zapytanie o produkt

Dozownik celkowy typ DC

* wymagane pola

    Przeznaczenie:
    Zasadniczym zadaniem dozownika celkowego jest szczelne zamkniecie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez ich dekompresji. Znajduje zastosowanie w instalacjach odpylających do wspomnianego już opróżniania zbiorników oraz do transportu pyłów suchych, tam gdzie pyły i gazy nie są agresywne, oraz gdzie pyły te mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowej. Dozownik pełni jednocześnie rolę systemu ochronnego (bierny układ odcinający), którego zadaniem jest skuteczne zatrzymanie rozprzestrzeniania się wybuchu lub pożaru, który może powstać w odpylaczu/zbiorniku lub w systemie odbiorczym. Działanie jego polega na tym, że wpadający przez otwór wlotowy dozownika materiał (tj.: pył, miał węglowy, trociny, cement itp.) ze zbiornika jest przemieszczany w celkach pomiędzy skrzydełkami obracającego się wirnika dozownika i wysypywany na zewnątrz przez otwór wylotowy. Przy tym skrzydełka wirnika stanowią śluzy zamykające przepływ powietrza przez dozownik, a więc zapobiegające dekompresji zbiornika.

    Opis techniczny:
    Dozownik celkowy napędzany jest motoreduktorem, osadzonym na wale wirnika. Wirnik oraz korpus dozownika wykonywane są w wersji odlewanej lub spawanej. Motoreduktor jest dobierany w zależności od wydajności dozownika. Istnieje również możliwość zastosowania przemiennika częstotliwości, co pozwala uzyskać precyzyjne dozowanie materiału ze zbiornika.

    W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97