Zalety:

  • transport materiału na duże odległości
  • możliwość załadunku i rozładunku na dowolnym odcinku trasy
  • szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
  • możliwość pyłoszczelnego transportu
  • sprawdza się przy pracy w trudnych warunkach.

Opis urządzenia:
Przenośnik zgrzebłowy (zgarniakowy) należy do grupy przenośników cięgnowych, przeznaczony jest do transportu materiałów sypkich (popiół, miał węglowy, gips, trociny, biomasa itp.) Materiał transportowany jest po dnie rynny za pomocą zgrzebeł o kształcie dostosowanym do przekroju poprzecznego rynny mocowanych poprzecznie do łańcucha (łańcuchów). Przenośniki zgrzebłowe składają się z rynny przenośnika, łańcucha ze zgarniakami, mechanizmu napędowego, mechanizmu napinającego otworu zasilającego oraz otworu odprowadzającego.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97