Podajniki wibracyjne

Podajniki wibracyjne z napędami bezwładnościowymi oraz elektromagnetycznymi służą do przenoszenia/podawania materiałów sypkich, ziarnistych i brylastych w transporcie technologicznym jak również magazynowym. Podajniki te mogą spełniać funkcję zamknięć zbiorników.

Przenośnik wibracyjny mimośrodowy zintegrowany ze sterowaniem komputerowym typ Pm-S

Przenośniki wibracyjne z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich. Zamknięte rynny stosuje się, kiedy układ transportujący materiał musi być pyłoszczelny. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny korytowy płaski z napędem bezwładnościowym typ PWkpb

Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny korytowy zamknięty z napędem bezwładnościowym typ PWkzb

Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Zainstalowane pod otworami wylotowymi zbiorników – spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem bezwładnościowym typ PWRb

Podajniki wibracyjne rurowe z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny płaski z napędem elektromagnetycznym typ PWP

Podajniki wibracyjne płaskie z napędem elektromagnetycznym służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem elektromagnetycznym typ PWR

Podajniki wibracyjne rurowe typu PWR służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny liniowy typ PWL

Podajnik wibracyjny liniowy służy do konfekcjonowania produktów o granulacji 0-20mm do różnych opakowań. Dowiedz się więcej…

Przenośnik wibracyjny spiralny typ PWS

Przenośnik wibracyjny spiralny służy do pionowego przenoszenia różnych materiałów sypkich. Dowiedz się więcej…

Przenośnik wibracyjny bezwładnościowy lub mimośrodowy typ Pb i Pm

Przenośniki wibracyjne bezwładnościowe z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich. Dowiedz się więcej…

Podawacz wibracyjny rusztowy typ PR

Podawacz rusztowy jest urządzeniem prostym w konstrukcji i eksploatacji, przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych, szczególnie przy przerobie wszelkiego rodzaju urobków z kopalni. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny rusztowy z napędem elektromagnetycznym typ PWRu

Podajniki wibracyjne rusztowe elektromagnetyczne z serii PWRu z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służą do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich z równoczesnym odsiewaniem podziarna. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny rusztowy typ PWRub

Podajnik wibracyjny z napędem bezwładnościowym typu PWRub z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służy do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich równoległym odsiewaniem podfrakcji transportowanej masy. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny odsiewający z napędem bezwładnościowym typ PWO

Podajnik wibracyjny odsiewający służy do przenoszenia lub podawania materiału z jednoczesnym odsianiem podfrakcji. Dowiedz się więcej…

Podajnik wibracyjny rusztowo prętowy z napędem bezwładnościowym typ PWRP

Podajniki wibracyjne rusztowo prętowe z sitami palcowymi przeznaczone są do sortowania materiałów trudnych do przesiewania. Dowiedz się więcej…