Podajniki wibracyjne

Podajniki wibracyjne z napędami bezwładnościowymi oraz elektromagnetycznymi służą do przenoszenia/podawania materiałów sypkich, ziarnistych i brylastych w transporcie technologicznym jak również magazynowym. Podajniki te mogą spełniać funkcję zamknięć zbiorników.

Przenośnik wibracyjny mimośrodowy zintegrowany ze sterowaniem komputerowym typ Pm-S

Przenośniki wibracyjne z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich. Zamknięte rynny stosuje się, kiedy układ transportujący materiał musi być pyłoszczelny. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny korytowy płaski z napędem bezwładnościowym typ PWkpb

Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny korytowy zamknięty z napędem bezwładnościowym typ PWkzb

Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Zainstalowane pod otworami wylotowymi zbiorników – spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem bezwładnościowym typ PWRb

Podajniki wibracyjne rurowe z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny płaski z napędem elektromagnetycznym typ PWP

Podajniki wibracyjne płaskie z napędem elektromagnetycznym służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem elektromagnetycznym typ PWR

Podajniki wibracyjne rurowe typu PWR służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny liniowy typ PWL

Podajnik wibracyjny liniowy służy do konfekcjonowania produktów o granulacji 0-20mm do różnych opakowań. Czytaj dalej...

Przenośnik wibracyjny spiralny typ PWS

Przenośnik wibracyjny spiralny służy do pionowego przenoszenia różnych materiałów sypkich. Czytaj dalej...

Przenośnik wibracyjny bezwładnościowy lub mimośrodowy typ Pb i Pm

Przenośniki wibracyjne bezwładnościowe z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich. Czytaj dalej...

Podawacz wibracyjny rusztowy typ PR

Podawacz rusztowy jest urządzeniem prostym w konstrukcji i eksploatacji, przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych, szczególnie przy przerobie wszelkiego rodzaju urobków z kopalni. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowy z napędem elektromagnetycznym typ PWRu

Podajniki wibracyjne rusztowe elektromagnetyczne z serii PWRu z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służą do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich z równoczesnym odsiewaniem podziarna. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowy typ PWRub

Podajnik wibracyjny z napędem bezwładnościowym typu PWRub z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służy do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich równoległym odsiewaniem podfrakcji transportowanej masy. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny odsiewający z napędem bezwładnościowym typ PWO

Podajnik wibracyjny odsiewający służy do przenoszenia lub podawania materiału z jednoczesnym odsianiem podfrakcji. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowo prętowy z napędem bezwładnościowym typ PWRP

Podajniki wibracyjne rusztowo prętowe z sitami palcowymi przeznaczone są do sortowania materiałów trudnych do przesiewania. Czytaj dalej...