Pozostałe urządzenia

W swojej ofercie, OFAMA posiada również urządzenia (formy do pras, kruszarki, torkretnice, dozowniki) które służą w zastosowaniach innych niż transport. Są to: formy do pras silikatowych oraz części oprzyrządowania (opłytowanie) pras produkujących cegłę wapienno-piaskową, dozowniki celkowe mających za zadanie szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez dekompresji zarówno pełniąc rolę systemu ochronnego, kruszarki młotkowe przeznaczone do kruszenia m. in. szkła oraz innych materiałów o podobnej strukturze i twardości, torkretnice suche wykonujące zabiegi konserwacyjno-remontowe obmurzy pieców przemysłowych itp. oraz zasuwy płaskie pełniące funkcję zamknięcia przepływu materiałów sypkich w ciągach technologicznych.

Formy do pras cegły silikatowej – oprzyrządowanie do form (opłytowanie)

Firma Ofama Sp z o.o. jest producentem kompletnych form jak i części opołytowania do pras produkujących cegłę wapienno-piaskową oraz kształtki ogniotrwałe. Nasza oferta skierowana jest do zakładów z branży silikatowej, ogniotrwałej itp. Czytaj dalej...

Dozownik celkowy typ DC

Zasadniczym zadaniem dozownika celkowego jest szczelne zamkniecie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez ich dekompresji. Czytaj dalej...

Kruszarka młotkowa typ OKM

Kruszarka młotkowa jest przeznaczona do kruszenia m. in. szkła, spieków łupka prażonego, złomu ceglanego, węgla oraz innych materiałów o podobnej strukturze i twardości. Czytaj dalej...

Zasuwy płaskie typ ZM i ZR

Zasuwy płaskie znajdują zastosowanie przy ciągach technologicznych do odcinania przepływu materiałów sypkich. Czytaj dalej...

Torkretnica sucha typ TS

Torkretnica sucha do mas sypkich przeznaczona jest do wykonywania zabiegów konserwacyjno − remontowych obmurzy pieców przemysłowych, komór koksowniczych, kadzi, palenisk, itp. specjalnie przystosowanymi do torkretowania masami szamotowymi ze składnikiem poślizgowym. Czytaj dalej...