Pozostałe urządzenia

W swojej ofercie, OFAMA posiada również urządzenia (formy do pras, kruszarki, torkretnice, dozowniki) które służą w zastosowaniach innych niż transport. Są to: formy do pras silikatowych oraz części oprzyrządowania (opłytowanie) pras produkujących cegłę wapienno-piaskową, dozowniki celkowe mających za zadanie szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez dekompresji zarówno pełniąc rolę systemu ochronnego, kruszarki młotkowe przeznaczone do kruszenia m. in. szkła oraz innych materiałów o podobnej strukturze i twardości, torkretnice suche wykonujące zabiegi konserwacyjno-remontowe obmurzy pieców przemysłowych itp. oraz zasuwy płaskie pełniące funkcję zamknięcia przepływu materiałów sypkich w ciągach technologicznych.

Formy do pras cegły silikatowej – oprzyrządowanie do form (opłytowanie)

Firma Ofama Sp z o.o. jest producentem kompletnych form jak i części opołytowania do pras produkujących cegłę wapienno-piaskową oraz kształtki ogniotrwałe. Nasza oferta skierowana jest do zakładów z branży silikatowej, ogniotrwałej itp. Dowiedz się więcej…

Dozownik celkowy typ DC

Zasadniczym zadaniem dozownika celkowego jest szczelne zamkniecie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez ich dekompresji. Dowiedz się więcej…

Kruszarka młotkowa typ OKM

Kruszarka młotkowa jest przeznaczona do kruszenia m. in. szkła, spieków łupka prażonego, złomu ceglanego, węgla oraz innych materiałów o podobnej strukturze i twardości. Dowiedz się więcej…

Zasuwy płaskie typ ZM i ZR

Zasuwy płaskie znajdują zastosowanie przy ciągach technologicznych do odcinania przepływu materiałów sypkich. Dowiedz się więcej…

Torkretnica sucha typ TS

Torkretnica sucha do mas sypkich przeznaczona jest do wykonywania zabiegów konserwacyjno − remontowych obmurzy pieców przemysłowych, komór koksowniczych, kadzi, palenisk, itp. specjalnie przystosowanymi do torkretowania masami szamotowymi ze składnikiem poślizgowym. Dowiedz się więcej…