Urządzenia wibracyjne

OFAMA w swojej ofercie posiada wiele różnych typów urządzeń wibracyjnych (wóz załadowczy, napędy, schładzarki, kraty i stoły wibracyjne) spełniających duży zakres funkcji w wielu branżach, takich jak: napędy bezwładnościowe i elektromagnetyczne stosowane w przesiewaczach oraz podajnikach produkcji OFAMA i nie tylko, wozy załadowcze używane w odlewniach przy załadunku wsadu do pieca, schładzarki, kraty oraz stoły wibracyjne służące do wybijania odlewów z mas formierskich oraz zagęszczania materiału.

Wóz załadowczy typ WZ

Wóz załadowczy służy do transportu i załadunku wsadu do wszystkich pieców indukcyjnych, odlewniczych, hutniczych, itp. Dowiedz się więcej…

Stół wibracyjny typ SW

Stół wibracyjny jest przeznaczony do zagęszczania między innymi mas farmerskich oraz materiałów o podobnej konsystencji. Dowiedz się więcej…

Krata wibracyjna typ KW

Krata wibracyjna jest przeznaczona do wybijania oraz oddzielana zużytej masy formierskiej od odlewu i skrzynki formierskiej, a także może być stosowana do innych materiałów o podobnej konsystencji. Dowiedz się więcej…

Schładzarka wibracyjna kaskadowa z napędem bezwładnościowym typ SWKb

Schładzarki (suszarki) wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Podczas transportu medium poddawane jest procesowi schładzania lub suszenia, w zależności od temperatury wtłaczanego powietrza. Dowiedz się więcej…

Elektrowibratory bezwładnościowe typ OEWg – OEW – MVE

Elektrowibrator służy do wywoływania drgań o częstotliwości równej obrotom silnika. Jest stosowany jako napęd urządzeń transportujących materiały sypkie w poziomie i w pionie, urządzeń przesiewających oraz rozluźniania materiałów sypkich np. w zbiornikach i bunkrach. Dowiedz się więcej…

Wibrator elektromagnetyczny typ UOWP

Wibrator elektromagnetyczny służy do wywoływania drgań liniowych. Ma on szersze zastosowanie jako napęd podajników i dozowników wibracyjnych. Wibrator może być również użyty do innych celów jak np. do napędu sit wibracyjnych, jako wzbudnik przeciwzawisowy w zbiornikach i bunkrach Dowiedz się więcej…