Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do dokładnego rozsiewania różnych sypkich materiałów na dowolne wymagane frakcje w zależności od ilości zastosowanych pokładów sitowych oraz wielkości ich oczek.

Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK

Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK jest przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych. Czytaj dalej...

Przesiewacz wibracyjny liniowy bezwładnościowy typ 2PWb

Przesiewacze wibracyjne liniowe z napedem bezwładnościowym mają budowę skrzynkową zamkniętą. Czytaj dalej...

Przesiewacz wibracyjny bezwładnościowy typ PWb

Przesiewacz wibracyjny z napędem bezwładnościowym typu PWb służy do rozsiewania różnych sypkich materiałów na dowolne frakcje w zależności od ilości zastosowanych sit i wielkości oczek. Czytaj dalej...

Przesiewacz wibracyjny membranowy typ PWMb lub PWM

Przesiewacz wibracyjny membranowy typu PWMb (z napędem bezwładnościowym) lub PWM (z napędem elektromagnetycznym) służy do wysoko wydajnego rozsiewania materiałów sypkich, szczególnie średnio i drobnoziarnistych. Czytaj dalej...

Przesiewacz wibracyjny cylindryczny typ PWCb

Przesiewacz wibracyjny cylindryczny wykonany w formie konstrukcji zamkniętej z środkowym górnym doprowadzeniem nadawy, bocznym odprowadzeniem nadziarna oraz środkowym dolnym odprowadzeniem podziarna, umożliwia pyłoszczelny proces przesiewania różnych materiałów sypkich na poszczególne frakcje Czytaj dalej...

Podawacz wibracyjny rusztowy typ PR

Podawacz rusztowy jest urządzeniem prostym w konstrukcji i eksploatacji, przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych, szczególnie przy przerobie wszelkiego rodzaju urobków z kopalni. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowy z napędem elektromagnetycznym typ PWRu

Podajniki wibracyjne rusztowe elektromagnetyczne z serii PWRu z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służą do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich z równoczesnym odsiewaniem podziarna. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowy typ PWRub

Podajnik wibracyjny z napędem bezwładnościowym typu PWRub z rynną o przekroju prostokątnym z rusztem służy do przenoszenia względnie dozowania materiałów sypkich równoległym odsiewaniem podfrakcji transportowanej masy. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny odsiewający z napędem bezwładnościowym typ PWO

Podajnik wibracyjny odsiewający służy do przenoszenia lub podawania materiału z jednoczesnym odsianiem podfrakcji. Czytaj dalej...

Podajnik wibracyjny rusztowo prętowy z napędem bezwładnościowym typ PWRP

Podajniki wibracyjne rusztowo prętowe z sitami palcowymi przeznaczone są do sortowania materiałów trudnych do przesiewania. Czytaj dalej...