Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK

Zalety:

 • możliwość zastosowania w trudnych warunkach
 • możliwość zastosowania sit w układzie kaskadowym,
 • optymalna i zdalna regulacja wydajności
 • możliwość do uzyskania 4 różnorodnych frakcji

Opis urządzenia:
Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK jest przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych, szczególnie przy przerobie wszelkiego rodzaju urobków z kopalni i kruszyw oraz innych branżach przemysłu. Jest urządzeniem wibracyjnym, bezwładnościowym przeznaczonym do pracy w liniach technologicznych do przerobu i uszlachetniania wszelkiego rodzaju minerałów i innych materiałów kawałkowych. Maksymalna granulacja przenoszonego materiału jest ograniczona szerokością rzeszota i powinna być mniejsza od 0,4 szerokości rzeszota.

Podstawowym przeznaczeniem przesiewacza jest rozdział nadawy na frakcje o określonej wielkości uzależnione od składu granulometrycznego i wielkości otworów sit. Surowiec przesiewany na przesiewaczu mogą stanowić wszelkie minerały i inne materiały drobnoziarniste i rozdrobnione nie zawierające skał plastycznych (iły, glina).

Napęd przesiewacza stanowi mechaniczny wibrator jedno-wałowy, z masami niewyważonymi zamocowanymi na czopach wałów. Ruch obrotowy z silnika jest przekazywany bezpośrednio na wał wibratora poprzez wał Cardana.

Dane techniczne:

Standardowa szerokości B od 600 do 2000mm
Standardowa długość L do 6000m
Ilość pokładów sitowych od 1 do 3
napięcie sieci zasilającej 230/400V

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny korytowy płaski z napędem bezwładnościowym typ PWkpb

Zalety:

 • możliwość uzyskania dużych wydajności do 1200 t/h
 • sprawdza się przy pracy ciągłej
 • spełniają funkcję zamknięć zbiornika.

Opis urządzenia:
Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Zainstalowane pod otworami wylotowymi zbiorników – spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Podajniki wykonywane są w wersji wiszącej (typ PWkpEw) lub stojącej (typ PWkpEs). Wewnętrzna część rynny podajnika może być wyłożona np. tworzywem, gumą lub wykładziną trudnościeralną. Zaletą zastosowanych napędów bezwładnościowych jest możliwość bezstopniowej zmiany wydajności podczas postoju. Istnieje możliwość płynnej regulacji prędkości transportu podczas pracy w określonym zakresie przy zastosowaniu przemiennika częstotliwości. Parametry techniczne przedstawione są w załączonej tabeli. Obsługa eksploatacyjna podajnika ogranicza się do ustawienia żądanej wydajności co przeprowadza się poprzez zmianę położenia mas niewyważonych na końcach wałów elektrowibratorów, okresowej kontroli stanu połączeń i konserwacji napędów zgodnie z Instrukcją obsługi. Zasilanie elektrowibratorów energią elektryczną – prądem o napięciu 400V standard lub 500V; 50Hz.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny korytowy zamknięty z napędem bezwładnościowym typ PWkzb

Zalety:

 • sprawdza się przy pracy ciągłej
 • spełniają funkcję zamknięć zbiornika
 • pyłoszczelny proces produkcji
 • posiada króćce odciągowe.

Opis urządzenia:
Podajniki wibracyjne z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Zainstalowane pod otworami wylotowymi zbiorników – spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć.
Parametry techniczne przedstawione są w załączonej tabeli. Obsługa eksploatacyjna podajnika ogranicza się do ustawienia żądanej wydajności co przeprowadza się poprzez zmianę położenia mas niewyważonych na końcach wałów elektrowibratorów, okresowej kontroli stanu połączeń i konserwacji napędów zgodnie z instrukcją obsługi. Zasilanie elektrowibratorów energią elektryczną – prądem o napięciu 400V standard lub 500V; 50Hz. Podajniki wykonywane są w wersji wiszącej (typ PWkzEw) lub stojącej (typ PWkzEs). Rynna podajnika wykonana w formie zamkniętej z pokrywą górną. Wewnętrzna część rynny podajnika może być wyłożona np. tworzywem, gumą lub wykładziną trudnościeralną. Zaletą zastosowanych napędów bezwładnościowych jest możliwość bezstopniowej zmiany wydajności podczas postoju. Istnieje możliwość płynnej regulacji prędkości transportu podczas pracy w określonym zakresie przy zastosowaniu przemiennika częstotliwości.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem bezwładnościowym typ PWRb

Zalety:

 • sprawdza się przy pracy ciągłej
 • stanowią zamknięcia zbiorników
 • pyłoszczelny proces produkcji
 • posiada króćce odciągowe.

Opis techniczny:
Podajniki wibracyjne rurowe z napędem bezwładnościowym służą do przenoszenia i podawania materiałów sypkich, ziarnistych w transporcie technologicznym i magazynowym. Zainstalowane pod otworami wylotowymi zbiorników – spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Podajniki wykonywane są w wersji wiszącej (PWRbw), stojącej (PWRbs), stojąco wiszącej (PWRbs/w) lub wisząco stojacej od strony wysypu (PWRbw/s).
Obsługa eksploatacyjna podajnika ogranicza się do ustawienia optymalnej wydajności, co przeprowadza się poprzez zmianę położenia mas niewyważonych na końcach wału elektrowibratorów, okresowej kontroli stanu połączeń i konserwacji napędów zgodnie z instrukcją obsługi. Zasilanie elektrowibratorów energią elektryczną – o napięciu 400V lub 500V; 50Hz.
Wewnętrzna część rynny podajnika może być wyłożona np. tworzywem, gumą lub wykładziną trudnościeralną. Zaletą zastosowanych napędów jest możliwość bezstopniowej zmiany wydajności podczas postoju. Istnieje możliwość płynnej regulacji prędkości transportu podczas pracy w określonym zakresie przy zastosowaniu przemiennika częstotliwości. Parametry techniczne przedstawione są w załączonej tabeli.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny płaski z napędem elektromagnetycznym typ PWP

Zalety:

 • możliwość dozowania i naważania medium
 • współpraca z wagami
 • sprawdza się przy pracy ciągłej i przerywanej
 • stanowią zamknięcia zbiorników
 • możliwość pyłoszczelnego procesu
 • zdolność płynnej regulacji wydajności w zakresie od 0 do max.

Opis techniczny:
Podajniki wibracyjne płaskie z napędem elektromagnetycznym służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich. Zastosowane pod otworami wylotowymi zbiorników lub silosów spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Regulacja wydajności podajników w zakresie od 0 – max umożliwia ich zastosowanie jako dozowników w układach zasilających i namiarujących w różnych gałęziach przemysłu. Wibrator zasilany jest poprzez zasilacz tyrystorowego pozwalający na regulację napięcia wyjściowego podczas pracy, a tym samym wielkości amplitudy drgań wibratora. Zasilacz tyrystorowy umożliwia również zdalne sterowanie procesem technologicznym. Rynna podajnika dodatkowo może być wyłożona np. tworzywem, gumą lub wykładziną trudnościeralną.
Podajniki wibracyjne elektromagnetyczne składają się z następujących zespołów: rynny płaskiej z zawieszeniami – amortyzatorami, wibratora elektromagnetycznego oraz zasilacza tyrystorowego. Wibrator elektromagnetyczny jest źródłem drgań przenoszonych na konstrukcję rynny, powodującej ruch oraz przepływ materiału. Wielkość drgań (amplituda) jest regulowana poprzez zmianę napięcia na zaciskach elektromagnesu wibratora. Zmiana wielkości napięcia dokonywana jest przy pomocy pokrętła potencjometru umieszczonego na obudowie zasilacza tyrystorowego. Zasilacz tyrystorowy posiada dwa przełączalne zakresy regulacji wielkości napięcia (transport i dozowanie) oraz możliwość zdalnego sterowania procesem technologicznym. Po wyłączeniu następuje natychmiastowe zatrzymanie transportowanego materiału.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny rurowy z napędem elektromagnetycznym typ PWR

Zalety:

 • możliwość dozowania i naważania medium
 • sprawdza się przy pracy ciągłej i przemiennej
 • współpraca z wagami
 • stanowią zamknięcia zbiorników
 • możliwość pyłoszczelnego procesu
 • możliwość płynnej regulacji wydajności w zakresie od 0 do max.

Opis urządzenia:
Podajniki wibracyjne rurowe typu PWR służą do przenoszenia i dozowania materiałów sypkich. Zastosowane pod otworami wylotowymi zbiorników lub silosów spełniają jednocześnie funkcję ich zamknięć. Regulacja wydajności podajników w zakresie od 0 – max umożliwia ich zastosowanie jako dozowników w układach zasilających i namiarujących w różnych gałęziach przemysłu. Wibrator zasilany jest poprzez zasilacz tyrystorowy pozwalający na regulację napięcia wyjściowego podczas pracy, a tym samym wielkości amplitudy drgań wibratora. Zasilacz tyrystorowy umożliwia również zdalne sterowanie procesem technologicznym. Pyłoszczelność urządzenia zapewniają opaski elastyczne typu HPN zamontowane na zasypie i wysypie.
Podajniki wibracyjne elektromagnetyczne składają się z następujących zespołów: rynny z zawieszeniami – amortyzatorami, wibratora elektromagnetycznego oraz zasilacza tyrystorowego. Wibrator elektromagnetyczny jest źródłem drgań przenoszonych na konstrukcję rynny, powodującej ruch oraz przepływ materiału. Wielkość drgań (amplituda) jest regulowana poprzez zmianę napięcia na zaciskach elektromagnesu wibratora. Zmiana wielkości napięcia dokonywana jest przy pomocy pokrętła potencjometru umieszczonego na obudowie zasilacza tyrystorowego. Zasilacz tyrystorowy posiada dwa przełączalne zakresy regulacji wielkości napięcia oraz możliwość zdalnego sterowania procesem technologicznym. Po wyłączeniu następuje natychmiastowe zatrzymanie transportowanego materiału. Parametry techniczne przedstawione są w załączonej tabeli.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Podajnik wibracyjny liniowy typ PWL

Zalety:

 • możliwość dozowania i naważania medium
 • sprawdza się przy pracy ciągłej i przemiennej
 • współpraca z wagami
 • stanowią zamknięcia zbiorników
 • możliwość pyłoszczelnego procesu
 • możliwość płynnej regulacji wydajności w zakresie od 0 do max.

Przeznaczenie:
Podajnik wibracyjny liniowy służy do konfekcjonowania produktów o granulacji 0-20mm do różnych opakowań. Produkt powinien być suchy, nie powinien się kleić i zbrylać. Urządzenie może być również użyte jako dozownik dowolnej ilości składników produktu końcowego.

Opis techniczny:
Podajnik liniowy składa się ze zbiornika i umieszczonej pod nim wibrującej rynny. Zbiornik w którym znajduje się konfekcjonowany produkt może być połączony pyłoszczelnie z innym pojemnikiem o większej objętości. Rynna wibrując transportuje materiał określoną strugą i prędkością bezpośrednio do podstawionego u wylotu opakowania. Wylot rynny jest zakończony wysypem dostosowanym do danego rodzaju opakowań. Opakowanie znajduje się na wadze, która poprzez zamontowany na niej czujnik bezstykowy, po uzyskaniu żądanej porcji, przekazuje impuls elektryczny do zatrzymania podajnika. Żądana porcja może być również odmierzana przekaźnikiem czasowym tzn. określonym czasem podawania lub wagą elektroniczną, gdzie impuls wyłączenia uzyskuje się na innej drodze niż czujnik bezstykowy. Rozpoczynanie cyklu pakowania następuje po włączeniu przycisku „START” – ręcznie lub zdalne. Wydajność podajnika może być regulowana wielkością przenoszonej strugi co określa szerokość i wysokość rynny. Zastosowanie zasilacza tyrystorowego umożliwia uzyskanie płynnej regulacji wydajności od zero do maksimum oraz możliwość zdalnego sterowania procesem technologicznym podczas pracy.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Przenośnik wibracyjny spiralny typ PWS

Przeznaczenie:
Przenośnik wibracyjny spiralny służy do pionowego przenoszenia różnych materiałów sypkich. W czasie tego procesu technologicznego w materiale mogą zachodzić różne reakcje chemiczne, a ponadto medium może być: chłodzone, suszone, nagrzewane, nawilżane lub przewietrzane. Przenośnik z napędem elektromagnetycznym może służyć do dozowania transportowanego materiału, gdyż posiada płynną regulację wydajności podczas pracy oraz możliwość zdalnego sterowania procesem technologicznym.

Opis techniczny:
Przenośnik spiralny składa się z napędu oraz rynny o przekroju prostokątnym mocowanej do walcowej części centralnej linii śrubowej. Przenośniki spiralne mogą być napędzane przy zastosowaniu elektrowibratorów bezwładnościowych lub wibratora elektromagnetycznego i sprężyn kierunkowych. W razie potrzeby rynna podnośnika może być wykonana jako pyłoszczelna. Wydajność przenośnika zależna jest od rodzaju transportowanego materiału, jego właściwości oraz wymiarów rynny.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Przenośnik wibracyjny bezwładnościowy lub mimośrodowy typ Pb i Pm

Przeznaczenie:
Przenośniki wibracyjne bezwładnościowe z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich. Zamknięte rynny stosuje się, kiedy układ transportujący materiał musi być pyłoszczelny. Rynny mogą być wyłożone wykładziną odporną na ścieranie gumą lub innym tworzywem. Materiał przenoszony na rynnie może być chłodzony, nawilżany lub suszony itp.

Opis techniczny:
Przenośnik składa się z rynny połączonej elementami sprężystymi z ramą nośną oraz napędu. Wydajność przenośników wibracyjnych zależna jest od pola przekroju strugi przenoszonego materiału i prędkości transportowania. Przenośniki wibracyjne zarówno z rynną otwartą jak i zamkniętą mogą być napędzane elektrowibratorami lub silnikiem elektrycznym przez układ korbowy. Ten ostatni charakteryzuje się mniejszym poborem mocy, co wynika z rezonansowego układu pracy przenośnika. Na długości rynny może znajdować się dowolna ilość zasypów oraz zamykanych wysypów. Sterowanie zamknięć wsypów może być ręczne, elektryczne lub pneumatyczne. W zależności od warunków lokalnych przenośniki mogą być ustawiane na fundamencie lub na amortyzatorach, na których spoczywa rama reaktywna. Rozwiązanie to jest stosowane kiedy przenośnik pracuje na wrażliwym na drgania estakadach, stropach itp.. Przenośniki mogą być ułożone kaskadowo, przez co można budować bardzo długie linie technologiczne.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More

Przesiewacz wibracyjny liniowy bezwładnościowy typ 2PWb

Zalety:

 • możliwość uzyskania do 4 różnorodnych frakcji
 • pyłoszczelny proces przesiewania
 • króćce odpylające
 • dodatkowo do drobnych frakcji stosuje się pokłady samoczyszczące

Przesiewacz wibracyjny liniowy z napędem bezwładnościowym typu 2PWb służy do rozsiewania różnych sypkich materiałów na dowolne frakcje w zależności od ilości zastosowanych sit i wielkości oczek.

Opis urządzenia:
Przesiewacze wibracyjne liniowe z napędem bezwładnościowym mają budowę skrzynkową zamkniętą. Zasyp i wysypy przesiewaczy łączy się z instalacją za pomocą elastycznych łączników, ponieważ pozwala to na pełną pyłoszczelność procesu przesiewania. Konstrukcja przesiewacza pozwala na zastosowanie jako podwieszonego na amortyzatorach AG lub podpartego na amortyzatorach AGW. Przede wszystkim sposób ustawienia nie wpływa na proces przesiewania. Pokłady sitowe wykonane z blach perforowanych, siatek z drutu lub innych materiałów, napinane są poprzecznie lub wzdłużnie za pomocą śrub. Żądaną ostrość odsiewu można uzyskać poprzez regulację ilości nadawy, pochylenie przesiewacza oraz zmianę wielkości amplitudy drgań. Podłączenie elektryczne elektrowibratora należy wykonać jak dla silnika elektrycznego o identycznych parametrach elektrycznych.

Na życzenie Klienta wszystkie elementy mające kontakt z przesiewanym materiałem mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału.

W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97

Read More