Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK

Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK jest przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych.Zapytanie o produkt

Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK

* wymagane pola

  Zalety:

  • możliwość zastosowania w trudnych warunkach
  • możliwość zastosowania sit w układzie kaskadowym,
  • optymalna i zdalna regulacja wydajności
  • możliwość do uzyskania 4 różnorodnych frakcji

  Opis urządzenia:
  Przesiewacz wibracyjny kołowy typ PWK jest przeznaczony do montowania w różnych układach transportowych i liniach technologicznych, szczególnie przy przerobie wszelkiego rodzaju urobków z kopalni i kruszyw oraz innych branżach przemysłu. Jest urządzeniem wibracyjnym, bezwładnościowym przeznaczonym do pracy w liniach technologicznych do przerobu i uszlachetniania wszelkiego rodzaju minerałów i innych materiałów kawałkowych. Maksymalna granulacja przenoszonego materiału jest ograniczona szerokością rzeszota i powinna być mniejsza od 0,4 szerokości rzeszota.

  Podstawowym przeznaczeniem przesiewacza jest rozdział nadawy na frakcje o określonej wielkości uzależnione od składu granulometrycznego i wielkości otworów sit. Surowiec przesiewany na przesiewaczu mogą stanowić wszelkie minerały i inne materiały drobnoziarniste i rozdrobnione nie zawierające skał plastycznych (iły, glina).

  Napęd przesiewacza stanowi mechaniczny wibrator jedno-wałowy, z masami niewyważonymi zamocowanymi na czopach wałów. Ruch obrotowy z silnika jest przekazywany bezpośrednio na wał wibratora poprzez wał Cardana.

  Dane techniczne:

  Standardowa szerokości B od 600 do 2000mm
  Standardowa długość L do 6000m
  Ilość pokładów sitowych od 1 do 3
  napięcie sieci zasilającej 230/400V

  W celu optymalnego doboru urządzenia prosimy o kontakt biurem konstrukcyjnym tel: +48 77/470 04 97