XXIX Sympozjum Naukowo-Techniczne KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2022


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z nami podczas XXIX Sympozjum Naukowo-Technicznego KRUSZYWA CEMENT WAPNO 2022, który odbędzie się 5-6 października 2022 w Hotelu Binkowskim w Kielcach.