Wyniki ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszego oferenta.


Dziękujemy wszystkim firma biorącym udział w ogłoszeniach na naszym serwisie internetowym, jednocześnie poniżej podajemy do wiadomości o wyborze najkorzystniejszego oferenta

 • Działania promocyjne i informacyjne na rynku ukraińskim:
 • Działania promocyjne i informacyjne na rynku niemieckim:
 • Działania promocyjne i informacyjne na rynku czeskim:

 

W/w działania obejmują:

zorganizowanie noclegów (7 – doby hotelowe od 15.6.2015r. do 21.06.2015r.), dwa pokoje dla 3 osób, oddalone do 30km od terenu targowego,zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska w tym rozładunek i załadunek eksponatu targowego wózkiem widłowym do 2 ton, zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi na targach, zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na targach, zakup baz danych podmiotów rejestrowanych na rynku niemieckim, Po stronie naszej firmy m.in.: opłaty związane z ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu, koszt podróży osób, zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji, Po stronie Zamawiającego m.in.: opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,  koszt podróży (samolot), zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji. na każdym z materiałów reklamowych znajdzie się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Dodatkowo należy uwzględnić koszt tłumaczeń w/w materiałów. V Miejsce, sposób i termin składania ofert

                                                   Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Agencja Promocji Eksportu
Al. Najświętszej Maryi Panny 24
42-200 Częstochowa

Działania promocyjne i informacyjne na rynku ukraińskim obejmujące:

 • ulotki A4 – 1000 szt.,
 • katalogi A3 – 500 szt.,
 • karty katalogowe – 250szt.,
 • dodatkowe karty katalogowe A4 – 500 szt.,
 • wizytówki firmowe – 1500 szt.,
 • piłeczki reklamowe – 250 szt.,
 • latarka firmowa – 250 szt.,
 • torba recykling – 500 szt.,
 • długopis reklamowy – 500 szt.,
 • metrówka – 100 szt.,
 • parasolki – 100 szt.,
 • kubki firmowe – 500 szt.,
 • zestawy VIP 100 szt. (portfel, długopis, notatnik),

                                                 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

HOTPRINT Poligrafia
ul. Podmiejska 4
46-070 Chmielowice

Działania promocyjne i informacyjne na rynkach niemieckim i czeskim obejmujące:

 • ulotki A4 – 1000 szt.,
 • katalogi A3 – 500 szt.,
 • karty katalogowe – 250szt.,
 • dodatkowe karty katalogowe A4 – 500 szt.,
 • wizytówki firmowe – 1500 szt.,
 • piłeczki reklamowe – 250 szt.,
 • latarka firmowa – 250 szt.,
 • torba recykling – 500 szt.,
 • długopis reklamowy – 500 szt.,
 • metrówka – 100 szt.,
 • parasolki – 100 szt.,
 • kubki firmowe – 500 szt.,
 • zestawy VIP 100 szt. (portfel, długopis, notatnik),

                                                 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

YARIGOS  – REKLAMA
ul. Ligonia 16/6
45-362 Opole