Wspomnienie z wycieczki Integracyjnej pracowników firmy Ofama Sp. z o.o.


Fajne chwile – Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Quido i oraz Zabytkowej Sztolni Królowej Luizy.Integracji pracowników Ofama Sp. s o.o. towarzyszył pozytywny wibracyjny klimat, a wiele atrakcji towarzyszących naładowało akumulatory każdego z nas.Wycieczka to była super zabawą i naukową ciekawostką. To dzięki niej mogliśmy zobaczyć dawniej wyglądały ww praktyce produkowane przez nas maszyny do transportu technologicznego, czy przesiewania materiałów sypkich, kruszyw, węgla. Sprawdziliśmy jak wyglądały dawniej: przenośniki taśmowe, podajniki wibracyjne, przesiewacze, przenośniki ślimakowe.