Ofama realizuje projekt z Funduszu Europejskiego


Projekt z Unii Europejskiej

„OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0090/20-00

Wartość projektu: 128 502,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.