Certyfikacja zakładu


W czerwcu bieżącego roku w firmie Ofama po raz kolejny został przeprowadzony audyt z zakresu obowiązujących norm EN 1090-2 i EN ISO 3834-2. Po gruntownym sprawdzeniu procedur przez zewnętrzną firmę TUV Rheinland, Ofama pozytywnie przeszła proces weryfikacji. Niniejsze certyfikaty potwierdzają, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisanych w normach zharmonizowanych oraz spełnienia normatywnych wymagań jakościowych w procesach spawalniczych. Tym samym Ofama gwarantuje, że wszystkie produkowane przez nią przesiewacze, podajniki i przenośniki spełniają najwyższe normy jakościowe.

Certyfikat – ocena procesu spawalniczego

Certyfikat – zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Spawalnicze świadectwo kwalifikacji