OFAMA Sp. z o.o. | Podajniki | Przesiewacze | tel. (+48 77) 474 25 92 | email: ofama@ofama.eu

Ogłoszenie 6/2015

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
środa, 25 luty 2015 00:00;
Dział: Aktualności;

data: 25.02.2015r.


Firma Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 87; 45-864 Opole zaprasza do składania ofert na
przedmiot wg poniższej specyfikacji w ramach Działanie 6.1 PO IG, Etap II – Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu wg umowy
o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-16-023/13.
Nazwa Beneficjenta: OFAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-16-023/13-00


I Beneficjent (Zamawiający)
Ofama Sp. z o.o. ul.
Niemodlińska 87
45-864 Opole
NIP 754-27-46-521
REGON 532397741
II Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Działania promocyjne i informacyjne na rynku niemieckim:
ñ zorganizowanie noclegów (7 - doby hotelowe od 15.6.2015r. do 21.06.2015r.), dwa pokoje dla 3 osób,
oddalone do 30km od terenu targowego,
ñ zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska w tym rozładunek i załadunek eksponatu targowego
wózkiem widłowym do 2 ton,
ñ zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi na targach,
ñ zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia
potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych na targach,
ñ zakup baz danych podmiotów rejestrowanych na rynku niemieckim,
Po stronie naszej firmy m.in.: opłaty związane z ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji
projektu, koszt podróży osób, zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z
ubezpieczeniem i kosztami spedycji,
Po stronie Zamawiającego m.in.: opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób
uczestniczących w realizacji projektu, koszt podróży (samolot), zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz
elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji.
na każdym z materiałów reklamowych znajdzie się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków UE.
Dodatkowo należy uwzględnić koszt tłumaczeń w/w materiałów.
V Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty przesłać na adres firmy, e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedziby firmy.
Oferty należy złożyć lub przesłać w terminie 12.03.2015 do godziny 14:00.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
VI Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

  • ñ dane oferenta
  • ñ dane beneficjenta, do którego skierowana jest oferta
  • ñ cenna netto oraz cena brutto
  • ñ nazwę
  • ñ warunki dostawy
  • ñ datę realizacji zamówienia
  • ñ datę ważności oferty
  • ñ datę sporządzenia oferty
  • ñ podpis i pieczęć oferenta

VII Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.03.2015 do godz. 12.00.
Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 607 928 472.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu”
„Fundusze Europejskie – dla Rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Czytany 1816 razy