Stół wibracyjny typ SW

Stół wibracyjny jest przeznaczony do zagęszczania między innymi mas farmerskich oraz materiałów o podobnej konsystencji.
Stół wibracyjny typ SW