Przesiewacz wibracyjny liniowy bezwładnościowy typ 2PWb

Przesiewacze wibracyjne liniowe z napedem bezwładnościowym mają budowę skrzynkową zamkniętą.
Przesiewacz wibracyjny liniowy bezwładnościowy typ 2PWb