Podajnik wibracyjny odsiewający z napędem bezwładnościowym typ PWO

Podajnik wibracyjny odsiewający służy do przenoszenia lub podawania materiału z jednoczesnym odsianiem podfrakcji.
Podajnik wibracyjny odsiewający z napędem bezwładnościowym typ PWO