Przenośnik wibracyjny bezwładnościowy lub mimośrodowy typ Pb i Pm

Przenośniki wibracyjne bezwładnościowe z rynną otwartą lub zamkniętą o przekroju prostokątnym służą do przenoszenia materiałów sypkich.
Przenośnik bezwładnościowy typ Pb2