Dozownik celkowy typ DC

Zasadniczym zadaniem dozownika celkowego jest szczelne zamkniecie zbiorników pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego i umożliwienie ich opróżniania bez ich dekompresji.
Dozownik celkowy typ DC