OFAMA Sp. z o.o. | Podajniki | Przesiewacze | tel. (+48 77) 474 25 92 | email: ofama@ofama.eu

OFAMA otrzymała dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Firma OFAMA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. na realizację projektu: budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy  Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania zintegrowanego sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich.

Celem projektu jest: opracowanie innowacyjnej konstrukcji i sposobu użytkowania w skali kraju, zintegrowanej, sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu różnych materiałów stałych sypkich.
Planowane efekty:

 • obniżenie poziomu hałasu wynikającej z pracy urządzenia oraz od transportowanego medium
 • obniżenia zużycia energii elektrycznej
 • obniżenie oddziaływania dynamicznego na podłoże oraz otoczenie od pracy przenośnika
 • zwiększenie trwałości, niezawodności i dyspozycyjności przenośnika
 • zwiększenie elastyczności przenośnika w zakresie prędkości i wydajności.

  Wartość projektu:
  4 518 749,66 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć  66/100),

  Wkład Funduszy Europejskich:
  2 546 500,55 (słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset 55/100),
Czytany 2547 razy